សិល្បៈ

    

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវបានដាក់ម៉ោងសិស្បៈសម្រាប់សិស្សានុសិស្សសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ -១១:០០ នាទី​ ១:០០ - ៥:០០ នាទី ជាមុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែមមានដូចជា តន្ត្រី របាំ ចម្រៀង គំនូរ។ល។

ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២