សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការរៀបចំផែនការអាជីព និងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា

នៅថ្ងៃ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការរៀបចំផែនការអាជីព និងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២។ កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមតម្រង់ទិសដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឱ្យមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ មុននឹងចាប់យកជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈនាពេលអនាគត។

ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង