ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី6

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសិស្សជ្រើសរើសជើងឯកពានរង្វាន់ ម៉េងលី ជេ. គួច

ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងឆមាសលើកទី2 មុខវិជ្ជាជំនាញគ្រប់កម្រិតសិក្សា

ថ្ងៃទី១០ ដល់ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងឆមាសលើកទី2 ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី6

ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី9 

ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ការប្រកួតគូរគំនូរ និងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី15

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

 ប្រឡងឡើងខ្សែក្រវាត់

ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី5

ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ទិវាកីឡាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យជាភាសាខ្មែរ លើកទី3

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី11

ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្ត្រជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី9

ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា