ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងឡើងខ្សែក្រវាត់តេក្វាន់ដូ ការ៉ាតេ និងក្រមាល្បុក្កតោ

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៥

ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី២៤ដល់២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតគូរគំនូរ និងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី១៦

ថ្ងៃទី១៩ដល់២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១១

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់) 

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៤ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ 

ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្ត្រជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី៣ដល់៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី12

ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៨