ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១១

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់) 

ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៤ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ 

ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្ត្រជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី៣ដល់៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី12

ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៨

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ (ថ្នាក់ក្រោមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦)

ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី៦ដល់៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)