ក្រោមមត្តេយ្យ

ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ការសិក្សារបស់កុមារតូចដែលមាន៥ផ្នែកសំខាន់ៗគឺ​ ការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយ និងសុខភាព ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសីលធម៌ និងវប្បធម៌ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកចិត្តសង្គម និងអារម្មណ៍ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកការពិចារណាការយល់ដឹង និងការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសា។ ដើម្បីឱ្យកុមារទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍនូវផ្នែកទំាងអស់នេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំ៖

  • កម្មវិធីសិក្សាដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអ​ប់រំ យុវជន និងកីឡា
  • កម្មវិធីសមស្របតាមបែបខ្មែរ-អាមេរិកាំង
  • មុខវិជ្ជាសិក្សាមាន ចិត្តចលភាព បុរេគណិត ភាសាខ្មែរ វិទ្យាសាស្រ្ត សិក្សាសង្គម និងភាសាអង់គ្លេស
  • កម្មវិធីបន្ថែមមាន កីឡា ទស្សនកិច្ចសិក្សា កម្មវិធីកម្សាន្ត កម្មវិធីជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ
  • មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសុខភាពរាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ។

សិក្សាពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

  • ពេលព្រឹក ៨:០០នាទី-១០:៣០នាទីព្រឹក
  • ពេលរសៀល១៤:០០នាទី-១៦:៣០នាទីរសៀល

សិក្សាលើមុខវិជ្ជា៖

ចិត្តចលភាព

 

សិក្សាសង្គម

(គំនូរ/កសាងសម្ភារៈ ល្បែងសិក្សាកម្សាន្តសប្បាយ អនាម័យ ចម្រៀង របាំ តន្ត្រី)

 

បុរេគណិត

 

ភាសាខ្មែរ

(ល្បែងបុរេសំណេរ កំណាព្យ រឿងនិទាន)

 

វិទ្យាសាស្រ្ត

(ទស្សនាសង្កេត សង្កេត ពិសោធន៍)

 

ភាសាអង់គ្លេស

លោក តេង តាំងគា

ចាងហ្វាងរងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា សាខាតាកែវ

អានបន្ត →