ក្រោមមត្តេយ្យ

ក្រោមមត្តេយ្យ

កុមារមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើកាយសម្បទា សតិបញ្ញា ស្មារតីការគិត សីលធម៌ និងភាសាទៅតាមបរិយាកាស និងទំនោរនៃមជ្ឈដ្ឋានសង្គម។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានជំនាញយ៉ាងពិសេសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលកុមារតូចៗ ឱ្យស្របនឹងការលូតលាស់យ៉ាងរហ័សរបស់ពួកគាត់ ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងសម្បូរបែបដូចខាងក្រោម៖

  • កម្មវិធីសិក្សាតាមបែបខ្មែរ-អាមេរិកាំង ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  • ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
  • វិធីបង្រៀនយ៉ាងសម្បូរបែប ដើម្បីជំរុញដល់ការលូតលាស់ផ្នែកសតិបញ្ញា ស្មារតី ការគិត សីលធម៌ ភាសា និងកាយសម្បទា។
  • សកម្មភាពនៃការលេង ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន ការសង្កេត ទំនាក់ទំនង ការតស៊ូ និងការត្រាប់តាម ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាល កក់ក្តៅ បរិយាកាសរីករាយ និងផាសុកភាព។
  • ប្អូនៗលូតលាស់ដោយមានទាំងសីលធម៌ ចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។

សិក្សាពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

  • ពេលព្រឹក: 8:00 am – 10:30 am
  • ពេលរសៀល: 14:00pm – 16:30 pm
០១

បុរេសំណេរ

០២

ចម្រៀង

០៣

គំនូរ

០៤

បំណិនជីវិត

០៥

រឿងនិទាន

០៦

បុរេគណិត

០៧

ល្បែងបុរេគណិត

០៨

កសាង

០៩

អប់រំកាយ

១០

ភាសាអង់​គ្លេស

១១

សោតទស្សន៍

១២

ទស្សនាសង្កេត

១៣

ល្បែងបុរេសំណេរ

១៤

អនាម័យខ្លួនប្រាណ

១៥

អនាម័យមាត់ធ្មេញ

១៦

កីឡា

១៧

របាំ

១៨

ល្បែងសិក្សាកម្សាន្តសប្បាយ

លោក តេង តាំងគា

ចាងហ្វាងរងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា សាខាតាកែវ

អានបន្ត →