លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានសាលា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាកន្លែងផ្តល់គុណភាពអប់រំល្អបំផុតជាមួយបរិស្ថានល្អ បរិក្ខាអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប សាខានីមួយៗនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់កូនលោកអ្នក។


សាលារៀន

ស្វែងរកអ្វីថ្មី

អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សសាទរខ្លាំងចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំស្តង់ដានៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ!

សាលា AIS មានបរិយាកាសឈានមុខគេ ជាកន្លែងដែលសំបូរទៅដោយចំណេះដឹង ភាពច្នៃប្រឌិត ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការកម្សាន្តដ៏ស្និទ្ធស្នាល។

មើល​វីដេអូ

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៩-២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធាន ថ្នាក់ទី៣ ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស (លើកទី១)

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២