លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានសាលា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាកន្លែងផ្តល់គុណភាពអប់រំល្អបំផុតជាមួយបរិស្ថានល្អ បរិក្ខាអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប សាខានីមួយៗនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់កូនលោកអ្នក។


សាលារៀន

ស្វែងរកអ្វីថ្មី

អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សសាទរខ្លាំងចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំស្តង់ដានៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ!

សាលា AIS មានបរិយាកាសឈានមុខគេ ជាកន្លែងដែលសំបូរទៅដោយចំណេះដឹង ភាពច្នៃប្រឌិត ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការកម្សាន្តដ៏ស្និទ្ធស្នាល។

មើល​វីដេអូ

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៤ដល់២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៥

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងឡើងខ្សែក្រវាត់តេក្វាន់ដូ ការ៉ាតេ និងក្រមាល្បុក្កតោ