ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី៤-៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១-៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីស្តាប់ព្រះសង្ឈសម្តែងព្រះធម្មទេសនា

ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរចុះកម្មសិក្សាថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី២៦-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក

ថ្ងៃទី២៣-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងសងប្រចាំខែវិច្ឆិកា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២២-២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

កម្មវិធីបោះតែនតិ៍ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យសិក្សា និងថ្នាក់ទី1

ថ្ងៃទី២០-២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងសងប្រចាំខែវិច្ឆិកា ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី២០-២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៣-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកា ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាកទី៦

ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជ្យសម្បត្តិ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបមរនាថ នរោត្តម សីហមុនី សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃចូលរៀនថ្នាក់ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា)

ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃចូលរៀនជំនាញហែលទឹក ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យ និងមេត្តយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤